İyi Bir Toprak Nasıl Olmalıdır

Toprak, doğal, karmaşık ve gözenekli bir sistemdir. Katı, sıvı ve gaz fazlarından oluşan heterojen bir yapıya sahiptir. Toprağın katı fazı, farklı şekil ve büyüklüklerde mineral parçacıklar ile bunları kaplayan amorf yapıdaki organik madde ve hidrate demir oksitlerden oluşur. Bu sistemde, toprak suyu sıvı fazı, toprak havası ise gaz fazını ifade eder. Orta bünyeli topraklarda fazların […]