Yonca Yetiştiriciliği

YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ: Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, tarımı yapılan yem bitkilerinin hemen hepsinden daha yüksek bir yem değerine sahiptir. Son yıllarda kuru ot olarak değerlendirilmesi yanında, silajı da önem kazanmaktadır. Yonca, geniş bir ortama uyma kabiliyetine sahip, kurağa ve soğuğa dayanıklı, asit topraklar dışında her toprakta yetişebilen, ot verimi yüksek, çok yıllık değerli bir […]

İyi Bir Toprak Nasıl Olmalıdır

Toprak, doğal, karmaşık ve gözenekli bir sistemdir. Katı, sıvı ve gaz fazlarından oluşan heterojen bir yapıya sahiptir. Toprağın katı fazı, farklı şekil ve büyüklüklerde mineral parçacıklar ile bunları kaplayan amorf yapıdaki organik madde ve hidrate demir oksitlerden oluşur. Bu sistemde, toprak suyu sıvı fazı, toprak havası ise gaz fazını ifade eder. Orta bünyeli topraklarda fazların […]